CCM Logo

HERTALAN® EPDM circulaire dakbedekking

HERTALAN® EPDM EASY COVER (FR) membranen staan bekend als de meest duurzaamste dakbedekking. Naast alle onderscheidende product- en verwerkingseigenschappen, biedt het innovatieve inductie bevestigingsprogramma de mogelijkheid de EPDM circulair in te zetten.

Hiervoor hebben we recentelijk de RETHINK AWARD 2023 in ontvangst mogen nemen.

HERTALAN® EPDM circulaire dakbedekking
Cradle-to-Cradle certificaat HERTALAN® EPDM

‘Een stimulering voor de circulaire economie en duurzame ontwikkeling’

Cradle to Cradle™ is een filosofie van duurzaam ontwerpen en productie. Gebaseerd op het boek 'Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things'.

Het idee achter Cradle to Cradle™ is dat alle materialen die voor een product worden gebruikt, na hun leven in dat product, nuttig kunnen worden gebruikt in een ander product, zonder kwaliteitsverlies of milieuschade. Dit wordt ook wel ‘cradle-to-cradle’ genoemd, in tegenstelling tot ‘cradle-to-grave’, waarbij materialen uiteindelijk worden weggegooid of afgebroken.

Het Cradle to Cradle™-certificaat is een wereldwijd erkende standaard die producten en materialen evalueert en certificeert volgens vijf categorieën: materiële gezondheid, materiaalhergebruik, hernieuwbare energie, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. Het helpt gebouweigenaren, ontwerpers, architecten, aannemers en fabrikanten producten te identificeren en selecteren die veilig zijn voor mens en milieu, en die kunnen worden hergebruikt of gerecycled in biologische of technische kringlopen.

Image
Image

Cradle to Cradle bronze certificaat met een zilver randje voor HERTALAN® EPDM

HERTALAN® is in deze de naamgever voor alle homogene EPDM merken die ingezet worden in de B+U bouw, hieronder vallen dus tevens ECOLAN® voor de vijvers en STRUCTASEAL® als merk voor de algemene bouwmaterialen handel. Het krijgen van dit certificaat is geen sinecure en geeft dus aan dat Carlisle Construction Materials een duidelijke focus heeft op haar duurzame positionering. Het afdichten van daken met HERTALAN® EPDM membranen hebben een bewezen duurzame status;
extreem lage milieukosten, een technische lange overstijgende levensduur en met de Carlisle Inductietechniek het meest circulaire afdichtingssysteem (meer dan 200.000 m² in Nederland).

Rethink Award 2023

Carlisle Construction Materials BV heeft de Rethink 2023 Award gewonnen voor de inzet van Hernieuwde Grondstoffen in haar HERTALAN® EASY COVER (FR) circulair inductiesysteem. Deze prestigieuze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt ter ere van de duurzaamheidsprestaties van de industrie dat openstaat voor leden van de Nederlandse Federatie van de Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en Plastics Europe.

De vakjury heeft besloten om Carlisle Construction Materials BV als winnaar aan te wijzen. “Met een innovatieve manier van bevestigen en verwijderen van de EPDM-dakbedekking en een terugneemgarantie voor gebouweigenaren, kan Carlisle het materiaal na de levensduur verzamelen en opnieuw inzetten. De jury vindt dit een buitengewoon innovatieve oplossing die naadloos aansluit bij de circulaire economie. Het getuigt van een vooruitziende blik op een toekomst waarin de grondstoffen steeds schaarser zullen worden. Van lineair naar circulair.

Image

Circulair of hergebruik? EPDM dakbedekking biedt het antwoord

Het HERTALAN® EPDM Inductiesysteem is een circulaire dakbedekking waarbij geprefabriceerde EPDM membranen mechanisch worden bevestigd door middel van inductie. Hierbij wordt het EPDM-membraan aan de onderzijde verbonden met reeds aangebrachte drukverdeelplaten. Inductie zorgt vervolgens voor verwarming van de metalen drukverdeelplaten waardoor de coating plastisch wordt.

De EPDM hecht zich eraan en na afkoeling (met koelmagneten) stolt de coating en is de verbinding tot stand gebracht. Ditzelfde procedé kan aan het eind van de gebruiksduur weer ingezet worden om de dakbedekking te ontkoppelen en eenvoudig te demonteren. Deze techniek maakt het mogelijk om EPDM dakbedekking opnieuw te gebruiken of volledig circulair in te zetten.

Circulair en losmaakbaar EPDM dakbedekking

Het circulair inzetten van dakbedekking is een nieuwe fase ingegaan. Demontage van traditionele dakbedekkingen is niet eenvoudig en het scheiden van de materialen is tijdrovend en kostbaar. Hoogwaardig hergebruik is daarom vaak lastig. Bij EPDM dakbedekking ligt dit beduidend anders. EPDM dakbedekking staat al bekend om zijn duurzame karakter en ook op het gebied van hergebruik en circulaire inzetbaarheid biedt EPDM een onderscheidend voordeel. Met ons HERTALAN® EPDM Inductiesysteem bieden wij een innovatieve en circulaire én demontabele dakbedekking.

icon

Het getuigt van een vooruitziende blik op een toekomst waarin de grondstoffen steeds schaarser zullen worden.

Van lineair naar circulair.

Eén van de eigenschappen van EPDM folie is dat het sterk elastisch is. Deze eigenschap behaalt het tijdens de laatste fase van het productieproces. De overgang van een plastisch naar elastisch gebeurt door vulkanisatie. Dit is een scheikundig proces waarbij er dwarsverbindingen worden gemaakt tussen de verschillende moleculen in het rubber. Na vulkanisatie verkrijgt EPDM rubber zijn finale gunstige eigenschappen zoals een hoge treksterkte, hoge UV- en ozonweerstand en extreem lange gebruiksduur.

Image

Zoals gezegd verandert de moleculaire samenstelling van EPDM tijdens het productieproces. Hierdoor kunnen kan retour gekomen EPDM folie niet één op één als grondstof  worden gebruikt voor het productieproces. Hiervoor moet eerst de moleculaire samenstelling weer teruggebracht worden in een plastische staat. Dit kan worden bereikt door EPDM te devulkaniseren. De eerder opgebouwde dwarsverbindingen en zwavelbruggen worden afgebroken en het EPDM keert weer terug in zijn oorspronkelijke staat. Deze ultieme vorm van upcyclen maakt dat EPDM een circulaire grondstof is geworden. Het enige probleem is dat, gezien de extreem lange gebruiksduur, er nog weinig materiaal

https://a.storyblok.com/f/164928/3840x2560/a701dda714/guardian-inductie.jpg

Circulaire toepassing van EPDM dakbedekking

Dankzij de bewezen gebruiksduur van meer dan 50 jaar overstijgt EPDM dakbedekking vaak de gebruiksduur van een gebouw. In dit geval kan de EPDM dakbedekking na demontage elders worden ingezet als duurzame dakafdichting. Een andere toepassing is de om de gedemonteerde EPDM dakbedekking als volwaardige grondstof toe te voegen aan het productieproces.

  • TOEPASBAAR IN EEN CIRCULAIR SYSTEEM

  • BEVESTIGING ZONDER TE DAKBEDEKKING TE PERFOREREN

  • VEILIGE VERWERKING, ZONDER OPEN VUUR

'Fiscale subsidie' op circulaire dakbedekking

Om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren, heeft de overheid twee investeringsregelingen beschikbaar gesteld. Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke dakbedekking door gebruik te maken van de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Image