Het dak verbindt ambitieuze partners

Ruimte voor water, groen, welzijn en energie

Slim ingerichte groene daken bieden veel voordelen. Deze voordelen betekent winst voor meerdere partijen: van waterschappen en gemeenten, tot huiseigenaren, gebruikers, vastgoedeigenaren en/of hypotheekverstrekkers. Als partner van Green Deal Groene daken hebben wij ons, samen met ruim 40 andere partners, de afgelopen jaren ingezet voor een gezonde en groene leefomgeving. 

Green Deal Groene Daken

Nationaal Daken Plan

De komende jaren zullen de partners gezamenlijk een volgende stap zetten, om het benutten van daken te verankeren in stedelijke planvorming, in aanbestedingen, het bouwproces, en in de huidige gebouwde omgeving. De focus ligt op het onbenutte potentieel van het dak als verbindende oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, verstedelijking en verdichting, energie, biodiversiteit en gezondheid.

Als platform Nationaal Daken Plan zal gewerkt worden om het dakenlandschap blijvend te ontwikkelen als oplossing voor meerdere maatschappelijke opgaven: 

  • Meer wateroverlast, droogte en hitte door toenemende klimaatverandering
  • Blauwgroene daken helpen met waterbeheer en verkoeling De energietransitie vraagt om ruimte voor het opwekken van duurzame energie
  • Slimme energiedaken combineren energie opwekken met verkoeling door verdampend groen
  • Toenemende verstedelijking verdringt gezond groen in stad en omgeving
  • Gebruiksdaken bieden ruimte aan ontspannen, bewegen en ontmoeten
  • Biodiversiteitsverlies door toenemende bebouwing en versnippering
  • Natuurdaken als stapstenen versterken vlinder-, vogel- en andere soorten
  • Verdichting van bebouwd gebied en meerdere maatschappelijke opgaven vragen om integraal duurzaam ruimtegebruik
  • Multifunctionele daken bieden integraal duurzame oplossingen door slimme combinaties van functies op het dak