“Hoe zuiver is de data die wij gaan inzetten voor berekenen van duurzame vraagstukken?”

Bij het bepalen van de duurzaamheid van een product spelen de milieukosten een belangrijke rol. Als producent maken wij een bouwproduct vanaf de grondstof: we kopen grondstoffen in, mengen deze zelf en produceren een EPDM-folie. Alle milieustromen liggen dus bij ons.V eel data die is opgenomen in de Nationale Milieudatabase bestaat uit een clustering van meerdere producenten (cat. 2 data), hier zijn die stromen dan niet meer goed zichtbaar of men is afhankelijk van hun leverancier.

Collega Benno Nijenhuis vraagt zich af: “Hoe zuiver is deze data en op welke manier wordt dit getoetst?” 

Aan de hand van zijn vragen verscheen er op Duurzaam Gebouwd een artikel hierover en zelf schreef hij een blog over dit onderwerp. 

Meer informatie
Benno Njienhuis - CCM BV