Algemeen

Duurzame dakbedekking verdient een duurzame producent

Foto Kampen (Small)

Binnen onze organisatie is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) al heel lang onderdeel van het gedachtegoed. De laatste jaren leggen wij het alleen steeds meer vast op papier en dat wordt dus ook buiten de organisatie gezien. Wees transparant en sta open voor suggesties en aanbevelingen.

Ook onze gemeente is de mening toegedaan dat wij een duurzaam bedrijf zijn dat meer doet voor mens en milieu dan wettelijk geëist wordt en gebruikt ons daarom regelmatig als voorbeeld richting andere bedrijven. Een fijne erkenning.

Openstaan voor nieuwe ideeën

Onze cultuur en wijze van organiseren is mede geboren uit de producten die wij produceren. Te vaag beschreven? Dan maar een korte onderbouwing. Wij produceren in Kampen een flexibel en duurzaam bouwproduct: EPDM dakbedekking. Op het eerste gezicht een eenvoudig procedé, maar dat is het niet. Doordat wij geen versterking (drager) gebruiken is de afstemming tussen flexibiliteit en stabiliteit cruciaal, hier ligt continue onze focus op. En juist dat zie je ook terug in de cultuur van onze organisatie.

Wij zijn een bedrijf dat open staat voor nieuwe ideeën, zijn duurzaam en flexibel ingesteld. Het ermee “pronken”, dat is iets wat we moeten leren. MVO is voor ons dan ook een kapstok waaraan wij onze maatschappelijke doelstellingen ophangen. Het is een belangrijk begrip geworden in Nederland. Strategieën en beleidsplannen worden er op afgestemd om zo duurzaam mogelijk te produceren. Binnen CCM kwamen wij er achter, dat wij al veel zaken die tot het MVO-gedachtegoed behoren al heel lang doen en op orde hebben. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de keuze van grondstoffen. We zijn 25 jaar geleden al begonnen met het uitfaseren van grondstoffen, die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Voorloper in onze branche

Een ander belangrijke pijler bij MVO is natuurlijk het energieverbruik. Iets wat bij ons al een lange tijd onze aandacht heeft. Ruim twintig jaar zijn wij al bezig om het energieverbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om dat te bereiken hebben wij ons in de jaren negentig zelfs vrijwillig aangesloten bij MJA (een convenant met de overheid om energie te besparen). Enkele recente maatregelen hieruit zijn het plaatsen van LED-verlichting in de grootste productiehallen en het buiten gebruik stellen van de stoomketel. Uiteraard kijken we of energiemaatregelen terugverdiend kunnen worden, maar dat aspect is niet altijd bepalend. Soms voeren we een onrendabele maatregel toch uit, als er enorme milieuwinst te behalen is. De resultaten zijn er ook naar. Ons energieverbruik ligt op vijftig procent van het niveau van 2005.

Een ander speerpunt binnen ons MVO-beleid is voorlichting. Vele scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs hebben inmiddels een rondleiding door het bedrijf gehad. CCM doet daarom ook – als het in de planning past – mee aan de Week van de Techniek in het basisonderwijs en is participant in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap in Zwolle. Kennisoverdracht is voor ons een belangrijk goed, kennis aangaande EPDM en met name als toepassing voor dakbedekking of luchtdicht bouwen wordt niet breed gedoceerd in Nederland. Al helemaal niet op het MBO of beginnend HBO niveau. Mede gezien de groei van de toepassing van EPDM, alsmede de Nederlandse regelgeving (Bouwbesluit), zien wij het als een opportunity om juist deze jonge studenten hierover te informeren.

Carlisle® Construction Materials BV loopt voorop met nieuwe ontwikkelingen. Daarom spelen wij een belangrijke rol binnen onze branchevereniging, de Nederlandse Rubber en Kunststof Industrie (NRK). Projecten worden samen opgepakt, zoals het invoeren van ISO 26000 (een MVO Zelfverklaring). We zijn ervan overtuigd dat wij op een goede manier bezig zijn. Daarom stellen wij ons bedrijf ook open voor anderen. Op dit moment loopt er een pilot met de Arbeidsinspectie over hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen. Aan dergelijke initiatieven doen wij graag mee, op dat vlak zijn wij heel open in wat wij doen.

Van werk naar privé

Zelf word ik ook privé steeds bewuster wat voor invloed mijn keuzes hebben op bijvoorbeeld het milieu. Je wordt er mee geïnfecteerd. Dat komt ook doordat duurzaam ondernemen en duurzaam bouwen steeds belangrijker worden. Wij verwachten dan ook dat de komende jaren de wetgeving op dit gebied steeds strenger zal worden. Niet voor niets zien we in  andere sectoren zien wij al geruime tijd bewegingen dat duurzaamheid een onderdeel van het DNA aan het worden is.

Met EPDM dakbedekking is het voor mij als particulier niet anders. Als ik een aanbouw of een tuinhuis zou moeten voorzien van een waterdichtende laag, dan ga ik echt niet met een brander op het dak aan het werk. Ik heb de kennis niet, bitumen zijn milieuonvriendelijk en laat staan dat ik de apparatuur voor het verwerken heb. Ook hier zou ik gericht naar een duurzame oplossing gaan kijken en dan kom je al snel bij EPDM dakbedekking uit. Met andere woorden: als je er van tevoren goed over nadenkt, dan zal je ook de juiste keuzes gaan maken. Dat is binnen ons bedrijf niet anders.

Wellicht ook interessant voor u

Geen Reacties

    Laat een reactie achter