Publicaties

Wij publiceren regelmatig specialistische artikelen en vastgoedrapporten in de onafhankelijke vakpers. Hieronder vind je de publicaties in pdf-formaat of digitaal artikel.

02 Nov 2020

Duurzaam Gebouwd - "Verbetering LCA-berekening nodig voor transitie naar circulaire economie"

Hoe zuiver is de data waarmee wordt gerekend vanuit de Nationale Milieudatabase? Hoe wordt deze data op zuiverheid getoetst? Dit vroeg onze Marketing Manager Benno Nijenhuis zich terecht af.

NIBE bv directeur Mantijn van Leeuwen liet er zijn licht over schijnen. Duurzaam Gebouwd schreef er vervolgens een interessant artikel over.

01 Okt 2020

Duurzaam Gebouwd - Project Boijmans van Beuningen

Een gebouw waarin bewuste keuzes zijn gemaakt voor bouwproducten om de lucht- en waterafdichting voor een lange duur te waarborgen. In de nieuwbouw Depot Boijmans komen esthetiek en vakmanschap samen. Binnenkort kan iedereen het zelf ervaren. Dan weerspiegelen de 1664 spiegelpanelen aan de gevel van het nieuwe kunstdepot van Boijmans van Beuningen alles in hun omgeving en zal het dak groen kleuren van een bos met 75 berken.

01 Jan 1970

bba 7-8.2020 test