Rabobank Waalwijk

In opdracht van de Rabobank is in Waalwijk een nieuw hoofdkantoor gerealiseerd. Het kantoor is gerealiseerd aan de Taxandriaweg, een zichtlocatie van de A59. De Rabobank hecht een grote waarde aan duurzaam bouwen en werken. In het opgestelde programma van eisen is duurzaamheid dan ook toegepast in de breedste zin van het woord: de toepassing van duurzame materialen en de samenwerking met lokale partijen. Daarnaast zullen er in het gebouw maatregelen genomen worden op het gebied van duurzaamheid zoals PV-panelen, een warmte en koude-opslag (WKO) installatie en wordt spanningsoptimalisatie toegepast.

Verantwoordelijk voor het ontwerp is Van Aken Architecten uit Eindhoven; duurzaamheid en multifunctionaliteit gecombineerd met gepaste eenvoud. Om te laten zien hoe duurzaam het gebouw echt is, is er gekozen voor de BREEAM methode.

Op het gebeid van duurzaamheid wees het programma van eisen al snel richting EPDM dakbedekking. Ten opzichte van traditionele dakbedekkingen is EPDM dakbedekking met name op het gebied van duurzaamheid en gebruiksduur onderscheidend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er gekozen is voor RESITRIX® EPDM dakbedekking.

Om zeker te zijn  van het behalen van de benodigde credits voor de BREEAM certificering, wordt er steeds vaker gekozen voor RESITRIX®. Met een bewezen ge bruiksduur van meer dan 50 jaar is de “return on investment” aanzienlijk.

Toepassing bij zonnepanelen

Als waterkerende laag is gekozen voor RESITRIX® SR; een grijze thermisch lasbare EPDM dakbaan voorzien van een ingelegde glasdraadwapening. De onderzijde is voorzien van een volledig zelfklevende cacheerlaag van hoogpolymeer SBS met verwijderbare PE-folie. Door middel van thermisch lassen worden de banen onderling aan elkaar verbonden. Op de EPDM dakbedekking zijn PV– zonnepanelen geplaatst. De panelen hebben een totale opbrengst van 46000 kWh. Bepalend bij de toepas-sing van zonnepanelen is de levensduur van de dakbedekking die er onder ligt. Het spreekt voor zich dat in het ideale geval de levensduur van de dakbedekking de levensduur van de zonnepanelen overstijgt. Gezien de extreem lange gebruiksduur van EPDM dakbedekking is deze bij uitstek geschikt voor een toepassing bij zonnepanelen. Door de reflecterende eigenschappen van de grijze RESITRIX® SR is er nauwelijks sprake van vermogensverlies van de zonnepanelen op het dak. De reflectie wordt deels weer opgenomen door de zonnepanelen. In vergelijking met plaatsing op zwarte daken, hebben de zonnepanelen meer rendement. Een ander bijkomend voordeel is dat het gebouw zomers minder opwarmt.

Projectgegevens

  • Project: Rabobank Waalwijk
  • Opdrachtgever: Rabobank
  • Architect: Van Aken Architecten
  • Dakdekker: Hollandak B.V.
  • Product: RESITRIX® SR