CCM Logo

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Binnen ons bedrijf is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al heel lang een vast onderdeel van het gedachtegoed. Als organisatie voelen wij ons verplicht om onze footprint op deze aarde zo gering mogelijk te houden. Nog voordat MVO bij velen op de agenda is gekomen, had het een prominente rol binnen onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Net als ons moederbedrijf Carlisle Companies Inc. willen wij een bedrijf zijn met een gezonde groei, dat op een eerlijke manier de juiste producten tegen de juiste voorwaarden aan haar afnemers aanbiedt. We hebben daarbij altijd de nadruk gelegd op de langere termijn, zonder daarbij de korte termijn prioriteiten te verwaarlozen.

Bij ons staat hierbij de te behalen milieuwinst voorop. Vaak wordt een onrendabele maatregel toch doorgevoerd als dit bijdraagt aan een zo duurzaam en energie-efficiënt mogelijk productieproces. Zo zijn wij al meer dan 25 jaar bezig met het uitfaseren van grondstoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu en meer dan 20 jaar om het energieverbruik zoveel mogelijk terug te dringen

Focus op een positieve impact


Wanneer we het hebben over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dan trekken wij dit graag breder en spreken wij liever van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Wij kijken hierbij niet alleen naar het milieuaspect, maar ook wat wij als organisatie kunnen betekenen voor de samenleving.

Dit willen wij bereiken door ons hard te maken voor o.a. onderstaande onderstaande punten:

Image
  • Wij produceren duurzame en milieuvriendelijke producten en houden onze footprint op deze aarde zo gering als mogelijk.

  • Wij bieden onze medewerkers uitdagingen en een aangename maar vooral ook veilige werkomgeving. Hierdoor ontstaat een sfeer waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien.

  • Wij hebben langdurige en duurzame samenwerkingen met onze leveranciers, onze medewerkers en onze afnemers.

  • Wij zijn actief betrokken bij voorlichting op scholen en begeleiden en sponsoren diverse studententeams.

  • Wij hebben ons gecommitteerd aan het Grondstoffenakkoord om gezamenlijk tot een Circulair Nederland te komen.

  • Wij hechten veel waarde aan onze ISO-certificeringen ISO14001 en ISO9001 en onze KOMO gekeurde en DUBOkeur® gecertificeerde producten.

  • Daarnaast zijn wij actief bezig om hier binnen afzienbare tijd zowel het ISO50001 certificaat als het keurmerk MVO aan toe te voegen.

  • Onze ambitie is om altijd energie efficiënte producten en diensten in te kopen en energievriendelijke ontwerpen te maken voor onze eigen producten.

Image

ISO 26000 – MVO Keurmerk


Wij vinden het belangrijk dat wij als organisatie ondernemen op een manier die een positieve impact op onze omgeving centraal zet. Om dit te bereiken voelen wij ons verplicht om onze footprint op deze aarde zo gering mogelijk te houden en een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving.

Om onszelf hierin uit te dagen en te blijven verbeteren, laten wij ons MVO-beleid jaarlijks door een externe partij beoordelen conform de ISO-26000 toetsing.  

Als gevolg hiervan hebben wij in 2020 het MVO-keurmerk in ontvangst mogen nemen. Het keurmerk is gebaseerd op de internationale ISO-26000 norm en wordt uitgereikt aan bedrijven en organisaties die op een maatschappelijke en duurzame wijze met hun bedrijfsvoering omgaan. 

We zijn er bijzonder trots op dat we het keurmerk hebben mogen ontvangen en danken ons team hartelijk voor hun toewijding en drive!

MVO keurmerk

Ambitieus nieuws van ons moederbedrijf Carlisle Companies Incorporated. Carlisle wil de CO2-uitstoot in onze hele waardeketen tegen 2050 tot nul reduceren.

CARLISLE® heeft via het Science Based Targets Initiative (SBTi) reductiedoelstellingen voor broeikasgassen op korte termijn voorgesteld. Het vaststellen van kortetermijndoelstellingen is de eerste stap naar een langetermijndoelstelling voor netto nul met SBTi

Wij streven naar een broeikasgasemissie van nul in 2050

we-are-carlisle
we-are-carlisle

Binnen Carlisle Companies heeft Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen een prominente plek binnen onze bedrijfscultuur. In onze meer dan 100-jarige historie hebben wij er altijd naar gestreefd om onze medewerkers eerlijk te behandelen, de gemeenschappen waarin we actief zijn te respecteren en ons dagelijks ingezet om ervoor te zorgen dat we een verantwoordelijke zakenpartner zijn en blijven.

We werken continue aan het  verbeteren van onze bedrijfsprocessen en zoeken hierbij ijverig naar nieuwe manieren om vooruitgang te boeken. Duurzaamheid is geen uitzondering, maar een uitgangspunt

Carlisle Companies zet zich in om meetbare resultaten in onze bedrijven te behalen welke bijdragen aan onze erfenis van duurzaamheid. Wij hechten hier veel waarde aan geloven dat dit gedrag noodzakelijk is en waarde creëert voor onze medewerkers, gemeenschappen en aandeelhouders.

 Lees hier meer over ESG-initiatieven (Environmental, Social, Governance) bij Carlisle Companies: www.carlisle.com/sustainability of download het meest recente MVO-jaarverslag.