Carlisle streeft naar een broeikasgasemissie van nul in 2050.

Ambitieus nieuws van ons moederbedrijf Carlisle Companies Incorporated. Carlisle wil de CO2-uitstoot in onze hele waardeketen tegen 2050 tot nul reduceren.

Carlisle heeft via het Science Based Targets Initiative (SBTi) reductiedoelstellingen voor broeikasgassen op korte termijn voorgesteld. Het vaststellen van kortetermijndoelstellingen is de eerste stap naar een langetermijndoelstelling voor netto nul met SBTi

Meer informatie
SBT I. Nett zero