Hercertificering MVO-Keurmerk, conform ISO-26000

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & duurzaamheid zitten verankerd in ons DNA. Wij vinden het belangrijk dat wij als organisatie om te ondernemen op een manier die een positieve impact op onze omgeving centraal zet. 

Om dit te bereiken voelen wij ons verplicht om onze footprint op deze aarde zo gering mogelijk te houden en een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Om onszelf hierin uit te dagen en te blijven verbeteren, laten wij ons MVO-beleid jaarlijks door een externe partij beoordelen conform de ISO-26000 toetsing.  

Op vrijdag 10 december hebben wij deze audit opnieuw succesvol doorlopen en opnieuw het MVO-keurmerk in ontvangst mogen nemen.

MVO-Keurmerk

Het MVO-Keurmerk is gebaseerd op de internationale ISO-26000 norm en wordt uitgereikt aan bedrijven en organisaties die op een maatschappelijke en duurzame wijze met hun bedrijfsvoering omgaan. De norm wordt jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld door de MVO-Keurmerkcommissie. De checklists zijn onderverdeeld in 4 hoofdonderwerpen: Algemeen, People, Planet en Profit. Met ingang van 01-01-2022 geldt dat organisatie op verscheidene niveaus getoetst kan worden. 

MVO keurmerk ISO 26000 - CCM BV

Klik hier als u meer wilt weten over MVO binnen onze organisatie.