SAMEN OP WEG NAAR EEN CIRCULAIR NEDERLAND

In 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan het VN verdrag van Parijs. Het uiteindelijke doel van dit verdrag is een Circulaire Economie in 2050. Om deze ambitie te bereiken heeft de overheid het rijksprogramma “Circulaire Economie: Nederland Circulair in 2050″ opgesteld. De doelen zijn hierbij ambitieus: in 2030 50% minder gebruik van primaire grondstoffen en in 2050 een volledig Circulaire Economie.

Circulair Nederland

Participatie Grondstoffenakkoord

Het startpunt om samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan is het “Grondstoffenakkoord”. Op basis van dit akkoord wordt verder gebouwd aan transitieagenda’s waarin de ambitie concreter wordt uitgewerkt. Iedere participant aan dit akkoord draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde.

Wij geloven in een transitie van een Lineair naar Circulair Bouwmodel en als rol van producent hebben wij de middelen en kennis in huis om hier handen een voeten aan te geven. Met meer dan 50 jaar ervaring als producent van homogene EPDM folie zijn wij al jarenlang een voorloper met het leveren van een duurzaam bouwproduct. Met de huidige ontwikkelingen die wij zien in o.m. de transitieagenda’s zien wij volop mogelijkheden. Om gezamenlijk tot een Circulair Nederland te komen hebben wij ons gecommitteerd aan het Grondstoffenakkoord en zullen wij intensief betrokken zijn bij de transitieagenda`s “Bouw” en “Kunststoffen”.

U doet toch ook mee?

Nederland Circulair in 2050

Meer informatie over onze duurzame oplossingen?

Ons team van professionals staat voor u klaar voor een vrijblijvend advies. Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op!