Bezoek ons tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres

Reis mee naar 2040: Missie Duurzaam Drenthe

Op 6 februari vindt in Assen de 11e editie van het Duurzaam Gebouwd congres plaats. De provincie Drenthe heeft zich verbonden aan de ambitie om in 2040 een volledig energieneutrale woningvoorraad te realiseren. Het beleid van de provincie zet in op bewustwording bij bewoners van het belang om energie te besparen en zelf op te wekken en het stimuleren van het bedrijfsleven om met aantrekkelijke aanbiedingen te komen. Vanuit deze bottom-up aanpak wil de provincie de aanjager zijn van een grootschalige transitie.

Als Partner van Duurzaam Gebouwd zijn wij aanwezig op het congres om mee te denken om deze doelstelling te verwezenlijken. Graag doen we dit met u!

Meld u aan voor toegangskaarten
duurzaam gebouwd congres
Partner Duurzaam Gebouwd

Samen komen we verder!

Iedereen woont in Drenthe energieneutraal in 2040. Dat is hun ambitie. Dat betekent sloop van honderden oude woningen, energetische renovatie van circa 200.000 woningen en appartementen (koop en huur) en duizenden nieuwe woningen in de komende twee decennia. Een flinke uitdaging! Dat vraagt om een nieuwe visie op bouwen en wonen. Dat geldt niet alleen voor Drenthe, maar ook voor de bouw-, installatie-, en vastgoedsector. We krijgen allemaal met nieuwe uitdagingen te maken. Verstandig omgaan met de steeds schaarser wordende primaire grondstoffen en intensiever nadenken over nieuwe (circulaire) materialen.

Dankzij deze samenwerkingsverbanden weten partijen elkaar te vinden en zijn er al meer dan 75 nieuwe projecten gestart en gerealiseerd op het gebied van duurzaam bouwen, wonen en financieren. Wij dragen graag hieraan ons steentje bij. Ons breed assortiment met EPDM en Butyl producten draagt bij aan het realiseren van luchtdichte gebouwen en onze HERTALAN EPDM dakbedekking is in te zetten als een circulair systeem.

Circulaire dakbedekking HERTALAN