Architectuur na Covid-19: “Hoe gaat de stad eruit zien?”

Binnenstedelijke bebouwing verandert door Covid-19. Met name door het massale thuiswerken, is er een andere blik nodig ten aanzien van de inrichting van de stad. Want hoe behoud je de leefbaarheid in de stad met zoveel thuiswerkers?

Onze collega Hans ter Horst en Branimir Medic, directeur en partner bij de Architekten Cie spraken hierover met het vakblad de Architect. Beide heren zijn het erover eens dat gebruikers van gebouwen steeds andere eisen aan gebouwen stellen. De coronapandemie heeft deze ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht.

“De tijd van gescheiden functies van gebouwen is voorbij”, aldus Medic. Als ontwerper van binnenstedelijke bebouwing ziet hij de coronapandemie als een nieuw begin. “Stedenbouw is altijd aan verandering onderhevig maar nu in een versnelde vorm. Ik geloof in hybride gebouwen en ben groot voorstander van gebouwen met verschillende functies.” In de publieke ruimte is er door Covid-19 bovendien een herwaardering voor groen constateert hij. “Groen wordt enorm belangrijk. Niet alleen in de buitenruimte, maar ook voor daken en gevels. Mensen kunnen minder makkelijk naar cafés of restaurants om elkaar te ontmoeten. Bovendien wonen veel mensen in kleine appartementen en die willen naar buiten. Groen is opeens weer een ontmoetingsplek.

Nieuwe technologieën & mogelijkheden

Maar hoewel groen in de stad en groene gebouwen niet perse vernieuwend zijn, is de huidige situatie wel anders volgens Ter Horst. “In de naoorlogse periode stond bouwen gelijk aan snel bouwen. Toen liepen we tegen een aantal problemen aan, nu zijn we veel verder. Want groen opnemen in en op gebouwen vergt veel van een gebouw. Nu zijn er nieuwe technologieën en mogelijkheden.”

Toch is zo’n vijfde – groene – gevel nog steeds een uitdaging om te realiseren. Met name de retentie en wateropvang zijn heel belangrijk. Ook door het veranderende klimaat. Medic: “Hemelwaterafvoeren moeten meer water kunnen verwerken. Dit speelt overal in Europa. Bij de ontwikkeling kiezen opdrachtgevers liever niet voor een groen dak vanwege de kosten. Bewust kiezen voor groen betekent ook kiezen voor onderhoud, dat is duur. Maar de gemeente stuurt wel op duurzame bouw. Dit helpt om een stukje verder te gaan.”

Een voorbeeld van een hybride en duurzaam gebouw is Circle dat de Architekten Cie realiseerde. Medic: “Het is een multifunctioneel gebouw geworden. Een container waarin alles is verenigd. Een vriendelijk gebouw wat contact heeft met de straat.” Op het dak en de gevels van het gebouw is groen aangebracht. Op maaiveldniveau is de tuin van Circle aangelegd, daaronder zijn de parkeergarage van ABN AMRO en een openbare fietsenstalling. Ter Horst vertelt: “Wij hebben de volledige waterdichting voor onze rekening genomen, zowel op het dak als maaiveld is RESITRIX® SKW EPDM dakbedekking aangebracht. Kennis over afdichtingen is onontbeerlijk daarom worden wij  regelmatig in het voortraject betrokken bij dit soort uitdagende projecten.”

project CIRCL small

“De kennis en kunde over dakbedekking is veel groter geworden. Vroeger groeiden bij platte daken bij wijze van spreken de wortels van de beplanting door het plafond. Nu is het luchtdicht en waterdicht werken, vanuit een hightech-oplossing, meer en meer mogelijk. Er moet altijd wel een gehoor zijn voor die oplossing. Het kan me niet ingewikkeld genoeg. Maar soms ontwikkelen wij EPDM-oplossingen voor een specifiek project die in de bestedingsfase niet altijd worden meegenomen, dat dit risico’s impliceert moge duidelijk zijn. Prijs mag nooit de motivatie zijn om een mooi groen object op voorhand als ‘risico project’ in te schalen.”

 

Het volledige artikel is verschenen op de website van de Architect.