Afdichting van gebouwen van CCM Europe

De constructieve voorschriften voor de vorming van afdichting van gebouwen van allerlei aard werden tot nu toe door DIN 18195 geregeld. De volledige regelgeving voor afdichtingen wordt op dit moment aan een uitgebreide evaluatie op en herstructurering onderworpen. Daarvan uitgaand zal voor het segment afdichting van gebouwen voortaan de volgende DIN-serie gelden:

  • DIN E 18532, afdichtingen van berijdbare wegdekken van beton
  • DIN E 18533, afdichtingen van componenten met grondcontact
  • DIN E 18534, afdichtingen van interieurs
  • DIN E 18535, afdichtingen van containers en bekkens

Voor alle toepassingen binnen dit standaardwerk zijn de CCM afdichtingsproducten RESITRIX® en HERTALAN® uitstekend geschikt. De materiaal gerelateerde voordelen van de EPDM-afdichtingen, hier in het bijzonder hun elastische eigenschappen, maken het mogelijk om alle gebruikelijke bewegingen van de aangrenzende lagen blijvend en schadevrij op te nemen. Dat betreft vooral de overbrugging van optredende scheuren vanuit de betonnen ondergrond.

Onze RESITRIX® afdichtingbanen kunnen vanwege hun extra polymeerbitumenlaag aan de onderkant de mechanische belastingen zeer goed weerstaan. Op berijdbare wegdekken (bijv. op parkeerdaken, parkeerdekken of kelderplafonds) worden deze banen vooral volledig zelfhechtend of volledig met hete bitumen op de voorbereide betonnen ondergrond gelegd. Dat resulteert in een krachtige en onderloopbestendige bedekking, die bij eventuele schade- of overgeslagen plekken onder de afdichtingslaag geen watertransport veroorzaakt en zo de verspreiding van chloorhoudend water op de betonnen ondergrond tegengaat. Bij componenten met grondcontact kunnen RESITRIX® afdichtingbanen op of onder vloerplaten naar keuze los of gehecht gelegd worden. Erg voordelig is de zelfhechtende verlijming op de gehele oppervlakte bij verticale wanden zonder gebruik van een open vlam voor de hechting van de oppervlakken. Alle naadverbindingen worden met warme lucht gelast. De ondergrondhechting is onafhankelijk van de wandhoogte duurzaam en vereist dus geen aanvullende mechanische bevestiging tegen het afglijden.

Hier meer over RESITRIX®.

bauwerk-resitrix02

RESITRIX® im Einsatz

RESITRIX® in het gebruik
bauwerk-resitrix01

RESITRIX® im Einsatz

RESITRIX® in het gebruik

Enorme verwerkingsvoordelen biedt het leggen van grote oppervlakken, door de fabriek door warme vulkanisatie voorgefabriceerde HERTALAN® EASY COVER banen dakbedekking op berijdbare oppervlaktes en op vloerplaten. Normaal gesproken bevinden zich binnen deze onderdelen geen of slechts weinig inbouwdelen of penetraties, die een snelle aanpassing van de banen dakbedekking aan de voorhanden constructie zouden kunnen verstoren. Een dergelijk maatkostuum maakt een buitengewoon snelle en zekere inbouw van de afdichting mogelijk, waarbij het aandeel van de op de bouwplaats te maken voegen tot een minimum beperkt wordt. Binnen containers en bekkens is zelfs de prefabricage van driedimensionale banen dakbedekking mogelijk, die exact aan de geometrie van deze constructie aangepast en aan één stuk gelegd zou kunnen worden. Niet nauwkeurige, op de bouwplaats gemaakte naden vervallen praktisch volledig.

Hier meer over HERTALAN®.

bauwerk-hertalan02

HERTALAN®

HERTALAN® in het gebruik
bauwerk-hertalan01

HERTALAN® im Einsatz

HERTALAN® in het gebruik

Afdichting van berijdbare oppervlaktes, componenten met grondcontact, interieurs en van reservoirs en bekkens1)

Afdichtgebied RESITRIX® dakbaan HERTALAN® dakbedekking
Afdichting van berijdbare wegdekken van beton RESITRIX® SK W Full Bond, volledig en zelfhechtend, tegen onderdoor lopend water beschermd EASY COVER, afhankelijk van afdichtgebied en onderdeel los gelegd of gehecht
RESITRIX® CL, volledig oppervlak en tegen onderdoor lopend water beschermd, gehecht met hete bitumen
Afdichtingen van componenten met grondcontact Bodemplaat:
RESITRIX® SK W Full Bond, volledig oppervlak zelfhechtend
RESITRIX® CL, verlijmd
RESITRIX® MB/CL, los gelegd
Wand:
RESITRIX® SK W Full Bond,
volledig oppervlak, zelfhechtend
Dwarsdoorsnede- en voetstukafdichting:
RESITRIX® SK W Full Bond resp. RESITRIX® MB/CL
Afdichtingen van interieurs Vloeren:
RESITRIX® SK W Full Bond volledig oppervlak, zelfhechtend RESITRIX® CL, verlijmd
RESITRIX® MB/CL, los gelegd
Wanden:
RESITRIX® SK W Full Bond,
volledig oppervlak, zelfhechtend
Afdichtingen van containers en bekkens RESITRIX® SK W Full Bond, volledig oppervlak, zelfhechtend

1)  De hier weergegeven afdichtingsmogelijkheden vormen slechts de standaardvarianten. Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke lagen en verdere mogelijke materiaalcombinaties zijn vermeld in de ontwerprichtlijnen van het betreffende afdichtingsmateriaal.