Prestigieuze cos award voor CARLISLE construction materials B.V.

Uit handen van President CEO Chris Koch en Vice President COS Doug Talyor van ons Amerikaans moederbedrijf Carlisle Companies Inc. heeft Carlisle® Construction Materials B.V. op 23 mei de bronzen Carlisle Operating System (COS) Award in ontvangst genomen. Deze prestigieuze erkenning is het resultaat van een continu proces waarbij Carlisle Construction Materials B.V. dagelijks bezig is om haar producten en productieprocessen te verbeteren en te optimaliseren.

De afgelopen 3 jaar hebben wij intensief gewerkt aan het innoveren en herstructureren van bestaande processen. We hebben hierbij aanzienlijke efficientieslagen gerealiseerd binnen onze processen en op het gebied van afvalreducering, energiebesparing, veiligheid en in het geheel nog meer betrokkenheid als team gerealiseerd.

Wat is het Carlisle Operating System?

Het Carlisle Operating System is een lean- business management programma dat wereldwijd is opgezet om de bedrijfsprocessen continu te optimaliseren. De resultaten worden behaald doordat medewerkers op een creatieve manier samenwerken om de prestaties te maximaliseren, afval en uitval te elimineren en producten te innoveren. Op deze manier trachten wij een uitzonderlijke en unieke waarde creëren voor onze klanten, shareholders en stakeholders.

De resultaten die behaald worden behaald met het programma worden gemeten aan de hand van de volgende 5 pijlers:

  • Betrokkenheid van het personeel
  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Leveringen
  • Kostenbeheersing