Gastheer round table tour duurzaam gebouwd

Op 2 november was Carlisle® Construction Materials BV gastheer van de Round Table Tour van Duurzaam Gebouwd. Tijdens de Round Table komen experts en partners bij elkaar om een open en inhoudelijke dialoog te voeren over een specifiek thema.

Op deze manier worden kennis, visie en netwerken van experts en partners verbonden en vervolgens gedeeld met de integrale bouw- en vastgoedsector.

DUURZAME SCHOLEN: „EINDVERANTWOORDELIJKHEID TOT IN HET ONTWERP“
De thematiek van deze Round Tabel editie was „Duurzame scholen – eindverantwoordelijkheid tot voorbij het ontwerp“. De 3 onderstaande stellingen passeerden hierbij de revue:

1 „Architecten dienen -net als in België- eindverantwoordelijk te zijn voor het ontwerp, tekeningen en bestek“

2 „Prestatiegaranties op verduurzamingsvlak zijn nog te vaag“

3 „De aannemer moet verantwoordelijk blijven voor een schoolrealisatie en mag pas na een aantal jaren opleveren“

De deelnemers hebben aan de hand van een SWOT-anlayse gediscussieerd over deze stellingen. Hieronder worden enkele bevindingen uitgelicht.

 

„ARCHITECTEN DIENEN EINDVERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR HET ONTWERP, TEKENINGEN EN BESTEK“

N.a.v. een analyse blijkt al snel dat „Weaknesses“ en „Threats“ de overhand hebben. Het ligt dus duidelijk niet in onze comfort zone. De bedreigingen worden gezien vanaf een hiaat in volledige kennis en heeft betrekking op de ontwerpkant binnen het gehele proces tot aan de risico`s en zekerheid aan de uitvoerende zijde. We begrijpen het Belgische model, waarbij de architect al wel dergelijke verantwoordelijkheden draagt, maar betwijfelen of dit in Nederland uitvoerbaar is. De algemene stemming gaat meer richting een verdieping van de kennis en het specialisme van de partij die uiteindelijk procesverantwoordelijk is. Dit hoeft niet persé een architect te zijn.

 

„PRESTATIEGARANTIES OP VERDUURZAMINGSVLAK ZIJN NOG TE VAAG“

Bij deze stelling is het woord „prestatiegarantie“ bepalend geweest en gemakshalve uit elkaar gehaald. Ligt de voorkeur bij „garanties“ of „prestaties“? De groep was hier eensgezind: „prestaties“ dienen te allen tijde de voorkeur te genieten. Een prestatieovereenkomst welke goed meetbaar is, maar wel één met oog op realiteit. Eisen vanuit de opdrachtgeverskant die een mogelijke levensduur van een aannemer/onderaannemer overstijgen (50-75 jaar) zijn hierbij niet reëel.

 

„DE AANNEMER MOET VERANTWOORDELIJK BLIJVEN VOOR EEN SCHOOLREALISATIE EN MAG PAS NA EEN AANTAL JAREN ‚OPLEVEREN”

Binnen deze stelling is er vooral gekeken naar de mogelijkheden en wat het ons oplevert. Als sterke punten worden het „verdienmodel“ en „krachtige toezichthouders“ genoemd. De aannemerij zal zich in een dergelijk model anders moeten organiseren en zo in het voortraject ook andere keuzes gaan maken. Dit biedt dan automatisch meer ruimte voor Duurzaam Bouwen vanuit de aannemerskant, maar zeker ook een professionaliteitsslag bij de opdrachtgevers. Beide partijen zullen aan elkaar gewaagd zijn en dat versterkt elkaar én uiteindelijk het opgeleverde werk.