Monthly Archives

februari 2021

Algemeen

Prefab en modulair bouwen omarmen om nieuwe doelen te bereiken

Prefab en modulair bouwen

Om te kunnen voldoen aan alle eisen aangaande BENG speelt luchtdicht bouwen een bepalende rol. Om luchtdicht te kunnen bouwen, moeten we terug naar de basis. In de meest ideale situatie betekent dit terug naar de ontwerptafel, maar in de praktijk is de basis voor luchtdichte en vochtwerende aansluitingen vaak terug te leiden naar de aansluitingen in de gebouwschil. Deze aansluitingen blijken vaak de kritische punten welke bepalen in hoeverre een gebouw luchtdicht is én dus uiteindelijk kan voldoen aan de BENG-eis.

Onder invloed van veranderende gebruiksfuncties van gebouwen verandert ook het belang van een kwalitatieve gevelafdichting. Steeds vaker blijkt het een opgave om luchtdichte aansluitingen en/of detailleringen te realiseren. Maar wanneer we erin slagen om de gebouwschil luchtdicht te realiseren, kan deze vanuit hier verder geoptimaliseerd worden.

Als we hier hierbij blijven vasthouden aan traditionele bouwmethoden dan voorzie ik dat we bij luchtdicht bouwen de nodige uitdagingen tegemoet kunnen zien. Toch ben ik ervan overtuigd dat nieuwe bouwmethoden op dit vlak steeds meer worden omarmd. Gesterkt door de wet- en regelgeving en de vraag vanuit de markt. Simpelweg omdat BENG het eigenlijk niet meer toelaat om op een traditionele wijze te bouwen. Een andere reden is dat het huidige bouwtempo te laag is om de vraag uit de markt te kunnen bijbenen.

Nieuwe bouwmethoden omarmen om nieuwe doelen te bereiken

MVRDV - Valley

Actuele thema`s als prefab bouwen, binnenstedelijke hoogbouw en meervoudig ruimtegebruik leiden tot steeds meer wetsbare aansluitingen in de gevel. Verder heeft het CBS berekend dat het merendeel van de Nederlandse bevolking straks in de vijf grote steden zal wonen. De betekent dat er de komende jaren nog volop gebouwd moet worden op locaties waar de ruimte al beperkt is. Met andere woorden, we moeten dus de hoogte in. De trend naar prefab bouwen die reeds is ingezet, zal dus exponentieel stijgen.

Door vast te houden aan traditionele bouwmethoden, blijven ook de faalkosten in de bouw onverminderd hoog. Onnodig en zelfs onvoorstelbaar als je het mij vraagt. Vooral als ik nog eens even kort stilsta wat faalkosten ook alweer zijn. “Faalkosten zijn alle extra kosten die worden gemaakt om zaken te herstellen die niet voldoen aan de specificaties of niet voldoen aan de verwachtingen van de klant.” Als ik lees “extra kosten” en “niet voldoen aan de verwachtingen van de klant” dan durf ik wel te stellen dat er te weinig aandacht is voor het voorkomen van faalkosten en worden ze vaak maar voor lief genomen. Vanuit mijn rol als Technisch Adviseur word ik immers nog maar zelden benaderd vanuit de vraagstelling: “Hoe kunnen we faalkosten verminderen, of hoe kunnen we optimaal voldoen aan de verwachtingen van de klant?”

ABN AMRO heeft in kaart¹ gebracht dat vier op de tien bouwbedrijven de faalkosten op minimaal 5 procent schatten. Als enkele oorzaken van deze miljardenverspilling worden gegeven; een hoge tijdsdruk in combinatie met personeelstekort, de kundigheid van de vakman op de bouwplaats en het onderschatten van risico`s.

Wanneer de risico`s, tijdig en dus vooraf, goed in kaart zijn gebracht kunnen faalkosten aanzienlijk worden verminderd. Door nieuwe bouwmethoden te omarmen, kunnen deze risico`s nog meer worden uitgesloten.

Grotius Project

Prefab en modulair bouwen zijn hier passende voorbeelden van. Hierbij worden complete onderdelen van een gebouw in (gecontroleerde) fabrieksomstandigheden geprefabriceerd. Complete onderdelen zoals bijv. gevels inclusief kozijnen, beglazing en steenstrips worden compleet naar een bouwplaats gebracht en daar als “legostenen” in elkaar gezet.

Prefab en modulair bouwen is een manier van bouwen waar de risico`s en hiermee de kans op faalkosten zo veel mogelijk worden uitgesloten. Bij traditionele bouwmethoden gebeurt de productie op de bouwplaats. Tijdens deze processen zijn er een aantal onzekere factoren wat de eindkwaliteit kan beïnvloeden. Denk hierbij aan de weersomstandigheden, de deskundigheid van de uitvoerende partij en de beschikbaarheid en capaciteit van de mensen op de bouwplaats.

Bij prefab en modulair bouwen worden deze onzekerheden geminimaliseerd. Onder gecontroleerde omstandigheden worden complete bouwdelen geprefabriceerd en aan een kwaliteitscontrole onderworpen.

Afhankelijk van type prefab bouw kunnen bouwkundige aansluitingen ook beter op elkaar voorbereid en aangepast zijn.

In mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik dat prefab bouwen steeds vaker wordt toegepast. Ook de kennis en expertise van koplopers op dit gebied wordt veel vaker gevraagd en toegepast. Waar eerder vaak alleen naar het kostenplaatje werd gekeken, wordt nu geredeneerd vanuit het totaalplaatje. Gelukkig maar, want een “lek” in de gevel op een hoogte van 50 m. is iets wat we te allen tijde moeten zien te voorkomen. Ik help u hier graag bij!

 

¹): Cobouw