Monthly Archives

december 2020

Algemeen

Covid-19 gaat onze traditionele B+U mindset doorbreken

MVRDV - Valley

Eind jaren ’90 was ik al eens aanwezig op Nationale Dakendag van de BDA in het Beatrixgebouw te Utrecht. Eén van de topics was het groene dak en alle maatschappelijke voordelen die daar mee gepaard gaan. Na een uitstapje van acht jaar in de civiele markt kwam, landde ik in 2007 weer terug in het dakenlandschap. Veel vooruitgang bleek er niet geboekt te zijn op dit onderwerp, het groene dak stond nog steeds op de agenda van deze Nationale Dakendag editie 2008. En nu 12 jaar later is er eigenlijk nog steeds niet veel veranderd, behalve dat de Nationale Dakendag een aantal jaren ter ziele is gegaan.

Waarom is het toch zo lastig om het platte dak standaard als vijfde gevel te beschouwen, als een nieuw maaiveldniveau dat ingericht kan worden? Recentelijk heb ik een aantal mooie interviews mogen afnemen met architecten en dakondernemers. De kernvraag was: “Wat is de invloed van de huidige Covid-19 pandemie op de visie van de binnenstedelijke architectuur en de platte dakenmarkt in het bijzonder?”

We richten onze woonhuizen deels in als kantoor, zitten minder op de weg en nemen digitaal deel aan vakbeurzen. We komen grotendeels onze eigen buurt niet eens meer uit. Dat moet toch consequenties hebben voor de ontwerpvisies van de toekomstige binnenstedelijke bouw? Kan Covid-19 het definitieve vliegwiel zijn voor ontwikkelingen, ook op dakengebied. Want laten we eerlijk zijn, de kans is zeer groot dat het kantoor waar je nu zit en dit leest een plat dak heeft. Of je werkt vanuit huis kijkt uit op een plat dak. Dan is het toch aantrekkelijker om bijvoorbeeld zicht te hebben op een tuindak?

EPDM dakbedekking, groendak

Nog even terug naar mijn achtjarige afwezigheid uit de dakenbranche: er is wel degelijk wat gebeurd (ook in de jaren ’90) en als ik specifiek naar onze EPDM merken kijk, dan worden die veelvuldig ingezet als afdichting onder Multifunctionele daken.

Neem bijvoorbeeld de vele projecten waarin RESITRIX® EPDM onder intensieve daktuinen of retentiedaken ligt, of HERTALAN® EPDM dakbedekking onder sedum begroeiing.

Het platte dak is in Nederland een soort van open marktplaats.

Keuzes maken

Ik denk niet dat we de oplossing moeten gaan zoeken aan de producentenkant. Wij willen namelijk wel. Er zijn voldoende initiatieven in de markt die vanuit de producentenkant worden ondersteund. Maar ze geven gelijk wel een pijnpunt: een multifunctioneel dak is niet een product maar een samengestelde afdichting. Een geheel van meerdere lagen, die gezamenlijk tot doel hebben een duurzaam waterdichte, isolerende en bouwfysische laag te vormen op het platte dak met functionele eigenschappen. Een nieuw maaiveld waar vervolgens de multifunctionaliteit op ingericht kan worden. Alleen ook hier geldt en daar zit de kern van het probleem: deze ketting is zo zwak als de zwakste schakel.

Het platte dak is in Nederland een soort van open marktplaats. De verantwoordelijkheden uit de ontwerpfase van een gebouw worden niet overgedragen naar de uitvoeringsfase. Wat dat betreft is de situatie nu nog grotendeels hetzelfde als eind jaren ’90. Materialen worden nog steeds op productniveau uitgewisseld. Als een EPDM dakbedekking wordt voorgeschreven in een multifunctioneel plat daksysteem, dan dient dat een doel en kun je niet zomaar deze laag omwisselen voor een andere. Het is goed dat er andere keuzes zijn, maar wissel dan het gehele systeem om en doe niet aan willekeur.

Een multifunctioneel dak is niet een product maar een samengestelde afdichting, je kunt in de productopbouw niet zomaar wijzigingen doorvoeren.

Veranderend inzicht

Terug naar mijn interviews. Eén is een architect en de ander met een voorliefde voor het groene dak, iemand die op een missie is. De architect geeft in het interview zijn visie op de toekomstige binnenstedelijke ontwikkeling: gestapelde bouw met hybride functies en veel groen, waar op een functionele en ontspannende manier de woon- en werkfunctie gecombineerd kunnen worden en met ingerichte platte daken, verspringende balkons en patio’s. “We gaan de binnenstad definitief anders inrichten. Waar in het verleden de woonfunctie centraal stond, wordt het nu meer de combinatie van werken, wonen en recreëren.” De dakondernemer onderstreept dit en geeft ook aan dat er binnenstedelijk nog zoveel “vrij daken” zijn, waar we iets met groen of recreatief op kunnen doen. Er wordt veel bijgebouwd, maar het binnenstedelijke potentiaal blijft aanwezig.

En deze gedachten horen we meer, we willen vanuit het ondernemerschap en ontwerp wel degelijk doorzetten. Toch gaat er dan wat mis in de schakel van het moment van gedachte tot het moment van oplevering.

Waarom wordt er in kantoren bijvoorbeeld zo veel geld uitgegeven aan een vloerbedekking, terwijl er bezuinigd moet worden op de dakbedekking?

Mijns inziens ligt het euvel in het feit dat we in een ‘harde’ B-to-B markt zitten. In de B-to-B willen inkopers continue afromen, zo zijn ze namelijk opgevoed. Een systeem wordt in onderdelen ontkoppeld en per laag uit onderhandeld. Dat zien we nagenoeg niet in de B-to-C markt of de meer ‘zachtere’ B-to-B, daar speelt emotie en persoonlijke interesse nog wel degelijk een rol. Waarom wordt er in kantoren bijvoorbeeld zo veel geld uitgegeven aan een vloerbedekking, terwijl er bezuinigd moet worden op de dakbedekking. Als dat dak lek is, dan gaat ook die duurdere vloerbedekking eraan.

Cruciale aansluitingen

Grotius ProjectHet multifunctioneel inrichten van platte daken en balkons in gestapelde bouw vergt wel wat andere inzichten. Een plat dak bij hoogbouw op 70 meter zal niet snel worden ingericht als een intensief groendak, vaak wordt het de plek waar de technische installaties staan. De aandacht verschuift dan eerder naar de balkons en patio’s, waar met bloembakken en speciale afdichtingen ruimte wordt gecreëerd voor de begroeiing en bewatering.

Wonderwoods in Utrecht en De Valley in Amsterdam zijn mooie voorbeelden: groene oases in gestapelde bouw waar EPDM voor de water- en luchtafdichting zorgt. Of de Grotius torens in Den Haag, waar verspringende driedimensionale balkons met groen voor een hele bijzondere uitstraling zorgen. Wat al dit soort projecten verbindt is de complexiteit van de afdichtingen. We hebben het hier niet meer over zogenaamd eenvoudige daksystemen of 2D gevelaansluitingen. Hier worden driedimensionale afdichtingen gevraagd, kennis in prefabricering van elementen en bouwkunde. EPDM is dan vaak de beste oplossing als het gaat om duurzame afdichtingen.

Het vliegwiel

Is Covid-19 het vliegwiel voor duurzame acceptatie van een multifunctionele inzet van het platte dak? Daar ben ik heilig van overtuigd. Alleen moeten wij in ons eigen vakgebied nog de nodige stappen zetten. Met name moeten wij onze eigen perceptie van de opbouw van het platte dak goed onder de loep nemen, omdat conservatisme nog hoogtij viert. Een eerste stap is de acceptatie van 0 graden daken en extensieve begroeiing als geaccepteerde ballast laag. We hebben nog een lange weg te gaan. Ik hoop dat die korter duurt dan dertien jaar.