Monthly Archives

februari 2020

Algemeen

Is de noodzaak voor certificeringen van bouwproducten achterhaald?

Duurzaam bouwen - certificaat bouwproducten

“Vaak hoort men de klok luiden, maar dan is de klepel volledig zoek”. Dit is in mijns inziens nog steeds de realiteit als wij het over certificeringen van bouwproducten hebben. Want wanneer komt zo’n certificering bij een wederpartij in beeld? Juist als er problemen zijn, of als er getoetst moet worden. Dan wordt er dus reactief op een situatie gereageerd. Dat moet niet!

Het certificeren van bouwproducten geeft een basis voor vertrouwen. Wij hebben als producent van EPDM dakbedekking niets te verbergen, beter nog wij willen excelleren. Wij willen het beste voor onze relaties en daar daag ik mijn afdeling dagelijks voor uit, om dat te realiseren. De stelling “De noodzaak voor bouwcertificeringen is achterhaald”, kan bij deze dus van tafel.

Ook in de huidige praktijk is er veel gaande op dit gebied. Kijk alleen maar eens naar de rol van het alom gekende KOMO certificaat. Was het niet altijd zo, dat als op een EPDM dakbedekking een KOMO keur zat, het product wel geaccepteerd werd. Dit terwijl een KOMO certificaat eigenlijk nooit nodig is geweest om datzelfde EPDM dakbedekkingssysteem te verkopen. Daarentegen is het CE document in Nederland nooit echt als een algemeen erkend keurmerk. Eerlijk gezegd hebben wij het ook nooit zo ingezet voor onze EPDM dakbedekkingen. Voor ons was dit het KOMO keur.

“Europa” is hier de verbinding en dan met name de Europese Verordening Bouwproducten. Deze heeft tot doel het vrije verkeer van bouwproducten in de Europese Unie te bevorderen. Hierin worden de testprocedures vastgelegd, op welke wijze bouwproducten –dus ook EPDM dakbedekking- moet worden getest. En nu komt het: “Via de CE markering worden de resultaten kenbaar gemaakt, op basis van geharmoniseerde normen”.

Met andere woorden: Op lokaal niveau (lees: landelijk) kunnen enkel eisen worden gesteld aan de Bouwwerken waarin deze producten worden verkocht. Dit gebeurt bij ons via het Bouwbesluit. Verder is Europa aan zet en worden de lokale keuringen en keurmerken als de KOMO niet in waarde geschat.

Brede scope aan certificeringen

Bij Carlisle® Construction Materials BV houden ons uiteraard aan de Europese richtlijnen. Op zich voor ons geen probleem omdat wij deze certificeringen en keuringen altijd breed hebben ingezet. Toch blijft een KOMO certificaat belangrijk voor ons. Wij hebben deze nl. sinds 1988 en zijn daarmee de eerste Nederlandse leverancier van EPDM dakbedekking die dit traject voor elkaar had.

KOMO en CE zijn niet de enige keurmerken waarmee wij onze kwaliteit onderstrepen. Op productniveau hebben wij een ATG en BBA certificering. Maar waar wij vooral ook veel energie in steken zijn de ISO management certificaten. Deze worden voor de organisatie afgegeven en niet voor haar producten. De bekendste is de ISO 9001 (in bezit sinds 1993), dit is een kwaliteitsmanagementsysteem . Daarnaast hebben wij het milieumanagementsysteem ISO 14001 (in bezit sinds 2006).