Monthly Archives

september 2015

Algemeen

Professionele tapes: Kameleon onder de afdichtingsproducten

Carlisle CM Europe Tapes - Hardcast

Ik loop al jaren rond in de wereld van de bitumen en de butyltapes en dacht redelijk op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in deze branche. Natuurlijk was ik mij bewust van het feit dat de toepassingsgebieden van tapes enorm divers zijn, toch heeft een recentelijk congres mijn ogen geopend en mijn kijk op de diverse toepassingen veranderd.

De innovativiteit en enorme diversiteit van soorten tapes en haar toepassingen heeft mij ten zeerste verbaasd. Zo heb ik tijdens het AFERA congres in Marseille diverse lezingen bijgewoond, waarbij de toepassing van tapes vanuit heel andere invalshoeken werd belicht. Ik durf nu wel te stellen dat in de wereld van professionele tapes de bouwwereld enkel een “conservatief” radartje is.

Medische wereld

Een erg interessante en soms tot de verbeelding sprekende lezing ging over de tape toepassing in de medische wereld. Mijn eerste gedachte van het “intapen van blessures en dergelijke” kwam niet in de buurt bij de mogelijkheden die nu al ontwikkeld zijn. Zo worden aderen nu al afgedicht met tape en is men al vrij ver met het afdichten van hartkleppen. Tape toepassingen waarvan men verwacht dat die op een niet al te lange termijn op mensen getest zullen worden. Ook in de Automotive worden tapes veelvuldig toegepast. Interessant was dan ook de voordracht van de Manager Tapes bij Renault over de verschillende toepassingen; van Sound Demping tot het monteren van onderdelen en de ondersteuning binnen het fabricageproces.

Raakvlakken

Ondanks de diversiteit aan werelden en toepassingen, liggen eigenschappen van een goede tape dicht bij elkaar. De bouw en bijvoorbeeld de medische wereld blijken dan niet ver van elkaar te liggen. Medisch is het bijvoorbeeld een probleem gebleken dat een hart constant beweegt en de ondergrond vochtig is. Hechten op deze ondergronden is zoals je je kunt voorstellen een uitdaging. Dit is bij onze tapes niet veel anders, ook bij ons is de ondergrond bepalend voor het advies dat wij over bitumen- en butyltapes geven.

Namens Carlisle® Construction Materials was ik aanwezig op het congres om HARDCAST® te vertegenwoordigen en natuurlijk om de laatste innovaties te zien en in contact te komen met nieuwe leveranciers van o.m. release-liners, rubbers en andere onderdelen voor onze compound. Daarnaast was dit voor ons een goede gelegenheid te netwerken in dit specifieke marktsegment. Als toonaangevende speler in de professionele tapes zullen wij altijd voorop moeten lopen met onze kennis, ontwikkeling en toepassingen van bouw- en luchtbehandelingtapes. AFERA is daarom voor ons een belangrijk congres, georganiseerd door de Vereniging Presure Sensitive Tapes.

HARDCAST® is bij AFERA een beetje een vreemde eend in de bijt daar wij de enige producent zijn van Bitumen en Butyltapes. De andere aanwezige collega’s zijn veelal producenten van Acrylaten gecombineerd met velerlei soorten folies dan wel andere vormen van backings. Velen ook gelinkt aan de bouwsector, maar toch niet zo direct als wij.

Vitale rol

Kijkend naar de markt waarin Carlisle® Construction Materials BV met HARDCAST® opereert hebben wij uitdagingen welke we moeten overbruggen. Deze liggen vooral op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, afdichtingsmogelijkheden, applicatie en toepassingsmogelijkheden. Maar geïnspireerd door de mogelijkheden bij een openhartoperatie, ben ik er van overtuigd dat HARDCAST® met haar expertise en tape toepassingen, binnen het luchtdicht bouwen een vitale rol kan en zal spelen.